San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Draudze San Diego Latvian Evangelical Lutheran Church
San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā DraudzeSan Diego Latvian Evangelical Lutheran Church

Ziņas, Jaunumi , Notikumi

 

 

Latviešu Evanģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā

 

2020. gada 8. aprīlī
Mīļie draudzes locekļi un dievlūdzēji!
 Dieva miers lai ir ar jums visiem!

 

Paldies LELBA Kanādas apgabalam par skaisto un svētīgo Pūpolu svētdienas dievkalpojumu! Ja nepaguvi to noskatīties / tajā piedalīties, to vēl vari:: https://vimeo.com/404070755

To jau baudījuši 1,412 dievlūdzēju. Priecājos par saņemtajām atsauksmēm. Hamiltonas Kristus draudzes locekļi, gādājot par tiem, kas nelieto internetu, dievkalpojumu raidījuši caur telefonu, pieliekot klausuli pie datora skaļruņa. Labs ierosinājums!

Paldies Mārai Pelēcei un Korijam Avotam par sava laika ieguldījumu šajā projektā! 

Šie ir linki nākamajiem dievkalpojumiem (Lielās piektdienas un Lieldienu dievkalpojumi vēl nav pieejami, bet būs!).

Zaļā Ceturtdiena (paldies LELBA Rietumu apgabalam): https://vimeo.com/405249499

Lielā Piektdiena (paldies LELBA Vidienes apgabalam): https://vimeo.com/405258295

Lieldienas (paldies LELBA Austrumu apgabalam): https://vimeo.com/405258387

 

Ceru, ka paguvāt izdrukāt dziesmu lapiņas. Gadījumā, ja nē, tās atrodamas:

.https://www.klivdraudze.org/dzive-ticiba/baznicas-liturgija-un-muzika/

Lielās piektdienas dievkalpojumam ir pielikumi: Kristus ciešanu stāsts latviešu, kā arī angļu valodā. Lieldienu dievkalpojumā iekļauta uzruna bērniem. Sprediķis / uzruna draudzei ir angļu valodā.

Šajā ārkārtas situācijā Zaļajā Ceturtdienā un Lielajā Piektdienā drīksti pieņemt Kristus aicinājumu baudīt Svēto vakarēdienu. Pie Viņa galda topam stiprināti, kā arī ejam kopā ar Kristu Viņa ciešanu ceļu, raugoties uz augšāmcelšanās brīnumu. Ja vēlies baudīt Svēto vakarēdienu, pirms dievkalpojuma sagatavo šķīvi ar maizi un trauku ar vīnu (vai vīnogu sulu) un tos novieto uz galda. Ir skaisti uz galda nolikt un aizdedzināt arī sveci. Norunājiet kuŗš no jums pacels maizes šķīvi un vīna trauku tad, kad video ierakstā mācītājs paceļ maizi un biķeri. Pie izdalīšanas, dodiet maizi un vīnu viens otram. To var darīt ar vārdiem: “Kristus miesa”, “Kristus asinis” un saņemot, atbildēt “Āmen.” Ja nepieciešams, tajā punktā var piespiest “pause”.

Skaidrs, ka dievgaldu parasti baudām draudzes kopīgajos dievkalpojumos. Šajā neparastajā laikā, Tava ģimene (vai, ja Tu dzīvo viens, Tu) - jūs esat “mazā draudze”. Tas šobrīd būs līdz laikam, kad dievgaldu atkal varēsim svinēt savos dievkalpojumos.  Iesim visos notikumos ar uzticību pie Tēva debesīs un Viņa vienmēr labo prātu, saistīdami sevi un savu ceļu jo cieši ar Viņa dāvāto Pestītāju, Jēzu. Labu dienu, mieru, veselību visiem no sirds vēlēju! Lai tam Kungam mēs ar uzticību visur līdzi staigājam! (259. dz.)
 
Sarma Eglīte,  BLUM nozares vadītāja

BLUM nozares vadītāja (Baznīcas liturģijas un muzika) – prāveste Sarma Eglīte

458 Lake Forest Drive, Bay Village, OH 44140-2511

seglite@icloud.com / 440-471-4795
 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze