San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Draudze San Diego Latvian Evangelical Lutheran Church
San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā DraudzeSan Diego Latvian Evangelical Lutheran Church

 

Dievkalpojumi notiks Ascension Luteran Church

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120

Dievkalpojumu un sarīkojumu Saraksts 2024. gadam

 

1. jūnijs- plkst. 12.00; Diakone Guna Reins Aizvesto (Komunistiskā genocīda upuru) Piemiņas Dievkalpojums ar dievgaldu; groziņu kafijas galds. Kolekte tiks ziedota Latvijas Okupācijas Muzejam.

 

Šeit ir pieejami virtuālie dievkalpojumi: vada diakone Guna Reina- YouTube:

Virtuālie Video Dievkalpojumi

 

 

Laipni aicināti San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudzē!

Adrese: 5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92101 (at Ascension Lutheran Church)

Dievkalpojums

Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi ir latviešu un angļu valodā.

 

 

Kafijas galds

Visi ir mīļi aicināti uz dievkalpojumiem un citiem draudzes sarīkojumiem.

 

 

 

Par Draudzi:

San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudze ir latviešu un kristiešu centrs vairāk kā jau 70 gadus- dibināta 1951. gadā. Draudze pieder pie Latviešu Evanģēliski Luteriskās Baznicas Amerikā/Pasaulē.

Kontakti/Contacts

San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze
(at Ascension Lutheran Church)

 

5106 Zion Avenue

San Diego, CA 92120

 

e p a s t s / e m a i l :

i n f o @

s a n d i e g o d r a u d z e . c o m

 

Atrod mūs Facebook

Print | Sitemap
© San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze