San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Draudze San Diego Latvian Evangelical Lutheran Church
San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā DraudzeSan Diego Latvian Evangelical Lutheran Church

Dievkalpojumu un sarīkojumu Saraksts 2018. gadam

 

Dievkalpojumi notiks Ascension Luteran Church

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120

Datums Diena Laiks Mācītājs Dievkalpojums
         

3. februāris

sestdiena
12.00
Mārtiņš Rubenis
Dievkalpojums ar dievgaldu; kafijas galds
3. marts
sestdiena
12.00
Mārtiņš Rubenis
Dievkalpojums; kafijas galds
7. aprīlis
sestdiena
12.00
Mārtiņš Rubenis
Lieldienu Dievkalpojums ar dievgaldu; kafijas galds
5. maijs
sestdiena
12.00
Mārtiņš Rubenis
Vasarsvetku Dievkalpojums; kafijas galds un Draudzes Pilnsapulce
2. jūnijs
sestdiena
11.00   Siera gatavošana un pīrāgu cepšanas mācības; grozinu galds
jūlijs un augusts       dievkalpojumi nebūs

Laipni aicināti San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudzē!

Adrese: 5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92101 (at Ascension Lutheran Church)

Dievkalpojums

Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi ir latviešu un angļu valodā.

 

 

Kafijas galds

Visi ir mīļi aicināti uz dievkalpojumiem un citiem draudzes sarīkojumiem.

 

 

 

Par Draudzi:

San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudze ir latviešu un kristiešu centrs vairāk kā jau 60 gadus- dibināta 1951. gadā. Draudze pieder pie Latviešu Evanģēliski Luteriskās Baznicas Amerikā.

Kontakti/Contacts

San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze
(at Ascension Lutheran Church)

 

5106 Zion Avenue

San Diego, CA 92120

 

e p a s t s / e m a i l :

i n f o @

s a n d i e g o d r a u d z e . c o m

 

Atrod mūs Facebook

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze