San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Draudze San Diego Latvian Evangelical Lutheran Church
San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā DraudzeSan Diego Latvian Evangelical Lutheran Church

 

Dievkalpojumi notiks Ascension Luteran Church

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120

Dievkalpojumu un sarīkojumu Saraksts 2019. gadam

13. aprīlis
sestdiena
12.00

 diak. Guna Reins

Dievkalpojums Ascension Lutheran Church.

Lieldienu Dievkalpojums; kafijas galds. Dzejas pēpusdiena ar dzelnieci Ievu Auzinu. Olu meklēšana bērniem

 

Iesvētības 18. maijā notiks Bethlehem Lutheran Church, 925 Balour Drive, Encinitas, CA

18. maijs
sestdiena
11.30 prāv. Daira Cilnis

Dievkalpojums: Bethlehem Lutheran Church.

Jauniešu Iesvētības Dievkalpojums

15. jūnijs
sestdiena
12.00

 diak. Guna Reins

Dievkalpojums Ascension Lutheran Church.

Aizvesto Pieminas Dievkalpojums; grozinu kafijas galds. 

 

Laipni aicināti San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudzē!

Adrese: 5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92101 (at Ascension Lutheran Church)

Dievkalpojums

Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi ir latviešu un angļu valodā.

 

 

Kafijas galds

Visi ir mīļi aicināti uz dievkalpojumiem un citiem draudzes sarīkojumiem.

 

 

 

Par Draudzi:

San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudze ir latviešu un kristiešu centrs vairāk kā jau 60 gadus- dibināta 1951. gadā. Draudze pieder pie Latviešu Evanģēliski Luteriskās Baznicas Amerikā.

Kontakti/Contacts

San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze
(at Ascension Lutheran Church)

 

5106 Zion Avenue

San Diego, CA 92120

 

e p a s t s / e m a i l :

i n f o @

s a n d i e g o d r a u d z e . c o m

 

Atrod mūs Facebook

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze