San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Draudze San Diego Latvian Evangelical Lutheran Church
San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā DraudzeSan Diego Latvian Evangelical Lutheran Church

 

Dievkalpojumi notiks Ascension Luteran Church

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120

Dievkalpojumu un sarīkojumu Saraksts 2019. gadam

26. oktobris
sestdiena
12.00

 diak. Guna Reins

Dievkalpojums Ascension Lutheran Church. Draudzes pilnsapulce.

Groziņu un kafijas galds. 

 

16. novembris
sestdiena
11.00

 diak. Guna Reins

Dievkalpojums Ascension Lutheran Church. Latvijas 101. gadu proklamēšanas svinības. Svētku programma sarīkojumu telpās: Pusdienas-Ieeja ar ziedojumiem

 

 

21. decembris
sestdiena
12.00

 diak. Guna Reins

Dievkalpojums Ascension Lutheran Church. Ziemassvētku dievkalpojums.

pēc Dievkalpojuma kafijas galds. Ciemosies Ziemassvētku vecītis.

 

Laipni aicināti San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudzē!

Adrese: 5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92101 (at Ascension Lutheran Church)

Dievkalpojums

Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi ir latviešu un angļu valodā.

 

 

Kafijas galds

Visi ir mīļi aicināti uz dievkalpojumiem un citiem draudzes sarīkojumiem.

 

 

 

Par Draudzi:

San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudze ir latviešu un kristiešu centrs vairāk kā jau 60 gadus- dibināta 1951. gadā. Draudze pieder pie Latviešu Evanģēliski Luteriskās Baznicas Amerikā.

Kontakti/Contacts

San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze
(at Ascension Lutheran Church)

 

5106 Zion Avenue

San Diego, CA 92120

 

e p a s t s / e m a i l :

i n f o @

s a n d i e g o d r a u d z e . c o m

 

Atrod mūs Facebook

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze