San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Draudze San Diego Latvian Evangelical Lutheran Church
San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā DraudzeSan Diego Latvian Evangelical Lutheran Church

 

Dievkalpojumi notiks Ascension Luteran Church

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120

Dievkalpojumu un sarīkojumu Saraksts 2020. gadam

11. aprīlis

Dievkalpojums baznīcā atcelts koronavīrusa pandēmijas dēļ. Zemāk ir video saites Lieldienu dievkalpjumiem:

 

Šeit ir saites Lieldienu dievkalpojumiem (Lielās piektdienas un Lieldienu dievkalpojumi vēl nav pieejami, bet būs!).

 

Pūpolu Svētdienas dievkalpojums (paldies LELBA Kanādas apgabalam):

https://vimeo.com/404070755

 

Zaļā Ceturtdiena (paldies LELBA Rietumu apgabalam):

https://vimeo.com/405249499

 

Lielā Piektdiena (paldies LELBA Vidienes apgabalam):

https://vimeo.com/405258295

 

Lieldienas (paldies LELBA Austrumu apgabalam):

https://vimeo.com/405258387

 

6.jūnijs
sestdiena
12.00

 diak. Guna Reins

Dievkalpojums Ascension Lutheran Church. Aizvesto Piemiņas dievkalpojums.

Groziņu un kafijas galds.

 

Laipni aicināti San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudzē!

Adrese: 5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92101 (at Ascension Lutheran Church)

Dievkalpojums

Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi ir latviešu un angļu valodā.

 

 

Kafijas galds

Visi ir mīļi aicināti uz dievkalpojumiem un citiem draudzes sarīkojumiem.

 

 

 

Par Draudzi:

San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudze ir latviešu un kristiešu centrs vairāk kā jau 60 gadus- dibināta 1951. gadā. Draudze pieder pie Latviešu Evanģēliski Luteriskās Baznicas Amerikā.

Kontakti/Contacts

San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze
(at Ascension Lutheran Church)

 

5106 Zion Avenue

San Diego, CA 92120

 

e p a s t s / e m a i l :

i n f o @

s a n d i e g o d r a u d z e . c o m

 

Atrod mūs Facebook

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze