San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Draudze San Diego Latvian Evangelical Lutheran Church
San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā DraudzeSan Diego Latvian Evangelical Lutheran Church

Dārgie Draugi!   

 Aicinām uz ērģeļu koncertu Balboa Parka Spreckels Ērģeļu Paviljonā plkst. 5-os vakarā lai atzīmētu Latvijas Neatkarības 100 gadu jubileju. Bezmaksas koncerts.   Koncertā piedalās slavenā ērģēlniece Liene Andreta Kalnciema.   Adrese: 2125 Pan American Rd E, San Diego, CA 92101  

 Organizē: Sandjego-Rīgas Sadraudzības Asociācija Kontakti: martin@kruming.com

Dievkalpojumu un sarīkojumu Saraksts 2018. gadam

 

Dievkalpojumi notiks Ascension Luteran Church

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120

Datums Diena Laiks Mācītājs Dievkalpojums
         
17. novembris
sestdiena
12.00 Diakone Guna Reina Latvijas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts pasākums un Dievkalpojums; svētku pusdienas un koncerts
22. decembris
sestdiena
12.00
Mārtiņš Rubenis

Ziemassvētku Dievkalpojums; kafijas galds

Laipni aicināti San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudzē!

Adrese: 5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92101 (at Ascension Lutheran Church)

Dievkalpojums

Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi ir latviešu un angļu valodā.

 

 

Kafijas galds

Visi ir mīļi aicināti uz dievkalpojumiem un citiem draudzes sarīkojumiem.

 

 

 

Par Draudzi:

San Diego Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudze ir latviešu un kristiešu centrs vairāk kā jau 60 gadus- dibināta 1951. gadā. Draudze pieder pie Latviešu Evanģēliski Luteriskās Baznicas Amerikā.

Kontakti/Contacts

San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze
(at Ascension Lutheran Church)

 

5106 Zion Avenue

San Diego, CA 92120

 

e p a s t s / e m a i l :

i n f o @

s a n d i e g o d r a u d z e . c o m

 

Atrod mūs Facebook

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze