San Diego Latvian Evangelical Lutheran Church
San Diego Latvian Evangelical Lutheran Church
San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Draudze San Diego Latvian Evangelical Lutheran Church
San Diego Latviešu Evaņģēliski Luteriskā DraudzeSan Diego Latvian Evangelical Lutheran Church

 

Services at Ascension Lutheran Church for 2017

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120

 

January 14 at 12.00 pm- Pastor Martins Rubenis; Service; social hour follows the service

 

February 25 at 12.00 pm- Pastor M. Rubenis; Service; Communion; social hour

 

March 25 at 12.00 pm- Pastor M. Rubenis; Service; social hour; congregation meeting

 

April 22 at 12.00 pm- Pastor M. Rubenis; Easter Service and Communion; social hour

 

May 27 - service is cancelled

 

June 10 at 12.00 pm- Pastor M. Rubenis; National Mourning Service; Communion; social hour

 

June 10 at 2.30 pm- presentation of documentary "Savejie Sapratis" about Latvian rock music in 60s 

 

October 14 at 12.00 pm- Pastor M. Rubenis; Service; social hour; congregation meeting

 

November 4 at 12.00 pm- Pastor M. Rubenis; Latvian Independence Day Service; Lunch and Celebration program

 

November 4, 2017 at 2.00 pm concert of Latvian music group: "Četri Vienā".  Four friends making music for Your enjoyment! Genre Pop, folk, indie.         

 

December 30 at 12.00 pm- Pastor M. Rubenis; Christmas Service; social hour; Santa Claus (Ziemassvētku vecītis) visit

Kontakti/Contacts

San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze
(at Ascension Lutheran Church)

 

5106 Zion Avenue

San Diego, CA 92120

 

e p a s t s / e m a i l :

i n f o @

s a n d i e g o d r a u d z e . c o m

 

Atrod mūs Facebook

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© San Diego Latviešu Evaņģeliski Luteriskā Draudze